-9%
Hot

Lào Cai

2965m
6/10 - Trung bình

2 Ngày 3 Đêm

3.200.000 
-9%
Hot

Lào Cai, Y Tý

2860m
Độ khó: 4/10 – Dễ

2 Ngày 3 Đêm

2.900.000 
-9%
Hot

Yên Bái

2865m
Độ khó: 7/10 – Trung Bình

2 Ngày 3 Đêm

3.200.000 
-11%
Hot

Lào Cai

3046m
7/10 - Trung Bình

3 Ngày 4 Đêm

4.000.000 
-11%
Hot

Lai Châu

3049m
Độ khó: 7/10 – Trung Bình

3 Ngày 4 Đêm

4.000.000 
Hot

Lào Cai, Sapa

3143m
6/10 - Trung bình

2 Ngày 3 Đêm

3.500.000 
-9%
Hot

Yên Bái

2979m
7/10 - Trung Bình

2 Ngày 3 Đêm

3.200.000 
-13%

Sơn La

2979m
Độ khó: 7/10 – Trung Bình

2 Ngày 3 Đêm

3.500.000 
-9%

Tú Lệ

2913m
Độ khó: 6/10 – Trung Bình

2 Ngày 3 Đêm

3.200.000 

Lào Cai, Y Tý

3 Ngày 2 Đêm

2.500.000 
-9%
Hot

Lai Châu

2996m
Độ khó: 6/10 – Trung Bình

2 Ngày 3 Đêm

3.200.000 

Lai Châu

2751m
Độ khó: 7/10 – Trung Bình

2 Ngày 3 Đêm

3.200.000